ΚΟΡΙΝΘΟΣ Νο4

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10Kw με πολυκρυσταλλικά panel.