Πολιτική Πωλήσεων

Η “KLIMATIKA” στα πλαίσια της προώθησης των ποιοτικών προϊόντων της αλλά και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με το καταναλωτικό κοινό για περισσότερο από 30 έτη κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει για τα ακόλουθα:

Η εταιρεία στην τριαντάχρονη πορεία της έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό συνεργατών,σε όλη σχεδόν την Ελληνική επικράτεια (δίκτυο B2B),  με πρωταρχικό σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στον τομέα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 
Οι συνεργάτες της εταιρείας μας έχουν επιλεχθεί σύμφωνα με τα πλεον αυστηρά κριτήρια εξασφαλίζοντας σε εσάς την τήρηση των ανωτέρω αλλά παράλληλα και την υποστήριξή σας σε ζητήματα after sale service.

Για τους ανωτέρω λόγους παροτρύνουμε τους καταναλωτές να ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ με σκοπό την απολαβή των πλέον ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

*Εμπορικοί συνεργάτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκτός της γεωγραφικής περιοχής που εδρεύουν δεν μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη σε θέματα που αφορούν "την υποστήριξη μετά την πώληση"