ΚΟΡΙΝΘΟΣ Νο 3

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10Kw με πολυκρυσταλλικά panel.