ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Νο 2

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού πάρκου στο Κορωπί Αττικής, ισχύος 8,3Kw