ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Διασυνδεδεμενο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6,5KW