ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στην περιοχή της Κορίνθου ισχύος 6,3Kw