ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στην περιοχή της Ανω Γλυφάδας ισχύος 9,66Kw