ΚΟΡΙΝΘΟΣ Νο 2

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στην περιοχή της Κορίνθου ισχύος 6,3Kw.