ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής ισχύος 2,1Kw