VIEW-MASTER

VIEW-MASTER

VIEW-MASTER

Συνοπτική εικόνα για την συνολική τρέχουσα απόδοση όλων των inverter.
Γραφική απεικόνιση ισχύος και απόδοσης του εκάστοτε inverter για διάφορες χρονικές περιόδους.
Δυνατότητα παρακολούθησης στιγμιαίας παραγωγής,συνολικής παραγωγής και βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης.

Prospect VIEW-MASTER