PV-MONITOR

PV-MONITOR

PV-MONITOR

USB STICK με ειδικό λογισμικό (Comm-Stick) για την μεταφορά των δεδομένων από τον inverter στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Δυνατότητα και γραφικής απεικόνισης των δεδομένων και των τιμών μέτρησης.
Δυνατότητα επιπρόσθετης επεξεργασίας των δεδομένων σε Microsoft Excel

Prospect PV-MONITOR