ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα TRUSTEC Grid SET Γερμανίας παραδίδονται συσκευασμένα σε ειδική παλέτα στο χώρο του έργου σας και αποτελούνται από τα Φωτοβολταϊκά panels, (πολυκρυσταλλικά, μονοκρυσταλλικά, ή μικρομορφικά), τις βάσεις στήριξής τους (για επίπεδη ταράτσα, κεκλιμένη στέγη ή αγροτεμάχιο) τον/τους αντίστοιχο/ους Grid Ιnverter, τα καλώδια και τα φις σύνδεσης (από τα πάνελς έως τον inverter), όπως επίσης και το πρόγραμμα επικοινωνίας PV Monitor, για τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος μέσω Η/Υ, και το πλήρες σχέδιο στήριξης και σύνδεσης του συστήματος.

Yπάρχουν έτοιμα τυποποιημένα σετ των 2,0KWp - 3,5KWp - 5,0KWp- 6,5KWp και 10,0KWp, κατάλληλα  για οροφές και στέγες από 20 - 180m2
αλλά παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού και άλλων ενδιάμεσων ή μεγαλύτερων Φωτοβολταϊκών σταθμών για να καλύψουν τις όποιες ιδιαίτερες ανάγκες σας.


Παράδειγμα:
TRUSTEC SET 5,0KWp ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΑΡΑΤΣΑ (made in Germany)

Αποτελείται από:
- 21τεμ * PV panel TRUSTEC ASOLA poly 230W
- 1 τεμ inverter ΤRUSTEC PLATINUM 4300TL
- Βάσεις στήριξης ΤRUSTEC VM μεταβλητής κλίσης 15ο~60ο με όλα τα  απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή τους και την ασφαλή       στήριξη των panels επάνω τους
- Καλώδια DC κατάλληλης διατομής και βύσματα για τη σύνδεση των panels με τον inverter (απόσταση έως 15μ)
- Πρόγραμμα επικοινωνίας PV Monitor (με  ειδικό USB stick και    
   κατάλληλο software) για έλεγχο της απόδοσης του συστήματος μέσω Η/Υ.
- Πλήρες σχέδιο στήριξης & ηλεκτρολογικής σύνδεσης του συστήματος.


Ενδεικτικό κόστος:…………………………………….. 15,000€ + Φ.Π.Α.
* Η παραπάνω τιμή δεν περιλαμβάνει το κόστος της μελέτης και της εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου. Για περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική προσφορά απευθυνθείτε στα τηλέφωνα της εταιρείας ή στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας στην περιοχή σας.

Prospect ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ