Ηλιοθερμικά συστήματα

Ηλιοθερμικό σύστημα chauffe

Ηλιοθερμικό σύστημα chauffe

Με την συνεχή άνοδο των τιμών του πετρελαίου και συνακόλουθα του φυσικού αερίου, καύσιμα των οποίων η χρήση είναι εκτεταμένη στην λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον σε νέες τεχνολογίες και εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. Μια από τις λύσεις που μπορεί να καλύψει τις προαναφερθείσες ανάγκες είναι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια εκτός από την δυνατότητα που μας παρέχει για την θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά και για τις ανάγκες θέρμανσης με την εφαρμογή ηλιοθερμικών συστημάτων.

Αρχές λειτουργίας Ηλιοθερμικού σύστηματος
Ηλιοθερμία είναι η μέθοδος με την οποία αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για χρήση στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Σε ένα “τυπικό” σύστημα θέρμανσης το νερό της εγκατάστασης είναι το μέσο μεταφοράς της θερμότητας το οποίο θερμαίνεται από το σύστημα λέβητα – καυστήρα χρησιμοποιώντας συνηθέστερα πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για την λειτουργία του.
Με την εφαρμογή ενός ηλιοθερμικού συστήματος ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών  θέρμανσης του νερού της εγκατάστασης μπορεί να καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας τον χρόνο λειτουργίας του συστήματος λέβητα-καυστήρα και κατ’ επέκταση και την ποσότητα του καταναλισκόμενου καυσίμου που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος.  

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν  ένα ηλιοθερμικό σύστημα είναι:
• Οι ηλιακοί συλλέκτες
• Οι σωληνώσεις
• Το ηλεκτρικό / υδραυλικό σύστημα ελέγχου
• Το δοχείο αποθήκευσης νερού (buffer tank)

Χρήση ηλιοθερμικού συστήματος
Η τοποθέτηση ενός ηλιοθερμικού συστήματος αφορά υφιστάμενα και νεόδμητα κτήρια. Η εφαρμογή του συστήματος μπορεί να γίνει κατά την διαδικασία κατασκευής ενός νέου κτηρίου  ενώ η εφαρμογή σε υφιστάμενα κτήρια είναι  εξαιρετικά απλή και εύκολη διαδικασία, καθώς δεν απατούνται ιδιαίτερες παρεμβάσεις στην υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση. Επιπλέον η τοποθέτηση του ηλιοθερμικού συστήματος μπορεί να γίνει τμηματικά καλύπτοντας τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες. Για παράδειγμα μπορεί να τοποθετηθεί αρχικά ένα σύστημα το οποίο να αναλαμβάνει κατά 40% το φορτίο της θέρμανσης και μετά από ένα χρόνο να επεκταθεί με την τοποθέτηση επιπλέον ηλιακών συλλεκτών ώστε να καλύπτει το 65% της θέρμανσης.

Οικολογικά οφέλη
Με δεδομένο τις βλαβερές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ρυπογόνες εκπομπές CO2, μόλυνση του εδάφους του αέρα και του νερού) που επιφέρει η χρήση των ορυκτών καυσίμων κατά την χρησιμοποίησή τους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) θεωρείτε επιβεβλημένη καθώς αποτελεί την πλέον φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας εξαιτίας της έκλυσης μηδενικών εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Με την τοποθέτηση ενός ηλιοθερμικού συστήματος εκτός  των οικονομικών ωφελειών συμβάλλουμε άμεσα και στην
προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας τουλάχιστον δύο τόνους CO2  ανά έτος.

Πλεονεκτήματα ηλιοθερμικού συστήματος
Με την εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού συστήματος:
• μειώνουμε τις δαπάνες  για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης κατά 30% - 50%. Το ποσοστό εξοικονόμησης μεταβάλλεται ανάλογα με την γεωγραφική θέση του κτηρίου, τον τύπο του συστήματος, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η εφαρμογή ηλιοθερμικού συστήματος σε «συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών» (θέρμανση δαπέδου)  μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμου άνω του 50%. 
• συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.
• αναβαθμίζουμε την ενεργειακή “κλάση” του κτηρίου μας αποκομίζοντας μεγαλύτερα οφέλη σε μια ενδεχόμενη πώληση ή ενοικίαση του.
• απαλλασσόμαστε από τα κόστη συντήρησης της εγκατάστασης καθώς η μεγάλη διάρκεια ζωής και η τεχνική “φύση” του προϊόντος δεν τα απαιτεί.
• κάνουμε χρήση μιας καθ’ όλα ώριμης και δοκιμασμένης τεχνολογίας που μας διασφαλίζει από οποιαδήποτε απρόοπτα και τεχνικά  προβλήματα
• η πηγή καυσίμου (ηλιακή ακτινοβολία) είναι πάντα δωρεάν και σε πλήρη αφθονία, ειδικά στην Ελλάδα.
• εξοικονομούμε χρήματα από την αρχική εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης επιλέγοντας μικρότερης ισχύς λέβητα εξαιτίας της κάλυψης των “φορτίων” από το ηλιοθερμικό σύστημα.
• δεν απαιτείται η  κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης του κτηρίου. Το σύστημα λειτουργεί συνδυαστικά.