Χαλύβδινος λέβητας Chauffe

Χαλύβδινος λέβητας chauffe

Χαλύβδινος λέβητας chauffe

Χαλύβδινοι λέβητες
Υψηλή απόδοση.
Τρεις διαδροµές καυσαερίων.
Ισχυρή µόνωση από υαλοβάµβακα.
Σωλήνες τύπου mannesman (χωρίς ραφή).
Επιβραδυντές καυσαερίων.
Απλός και λειτουργικός πίνακας ελέγχου.
Αθόρυβη λειτουργία.
Κατάλληλοι για λειτουργία με πιεστικούς καυστήρες
πετρελαίου ή αερίου.
Μεγάλος θάλαµος καύσης.

Prospect Chauffe Εγγύηση